Sthig Jonasson


Förlagsverksamheten

Förlaget
Schack
Estetik
Uppsalas nöjeshistoria
Beställning Översikt
Hem
Jora

 

Jonasson förlag är ett media och informationsföretag med verksamhet i Uppsala. Inriktningen är dels bokutgivning dels att erbjuda små och medelstora företag interna och externa kommunikationsinsatser.

Jonasson förlag
utför kommunikationsinsatser med

  • Analys
  • Planering
  • Genomförande
  • Uppföljning/utvärdering
Webbdesign

Förlagets utgivning


   
e-post: sthig.jonasson@jora.info

Reviderad 2009-01-01